La Haula Wala Quwwata Illa Billah

BismillāhiRRohmāniRRohīm 📜 Dari Ibnu Mas’ud beliau berkata:Rosulullah صلى ا لله عليه وسلم bersabda: “Wahai Muaz, adakah kamu tahu arti (maksud) dari kalimat 👉 ‘La haula wala quwwata illa billah?’ Muaz menjawab: ALLAHسبحانه وتعالى dan rasul-NYA yang lebih mengetahui. Rosulullah صلى ا لله عليه وسلم bersabda: La hawla (tiada daya) dari menghindari maksiat kepada ALLAH melainkan […]