Jangan berharap dan meminta pertolongan kepada selain Allah

“Jangan berharap dan meminta pertolongan kepada selain Allah, sebab Allah sendiri yang menakdirkan setiap kejadian terhadap dirimu, maka bagaimana mungkin selain Allah dapat menyingkirkan sesuatu yang telah Allah letakkan dan tetapkan kepadamu.”#KitabAlHikamAllah telah mewahyukan kepada nabi Daud as:”Hai Daud demi Kemulyaan dan Kebesaranku, tiada seorang hamba yg meminta tolong kepadaKu dengan sungguh sungguh, dan dia […]